Vas. Tsitsani 20 , P.C. 42132, Trikala  info@avendi-insurance.gr
 24310 78887

Заповядайте при нас и се възползвайте от нашите оферти

Интересувам се

Финансови планове за всички

Интересувам се

за защита срещу множество рискове

Интересувам се

 

Застрахователни планове

10

Щастливи години и продължаваме

2000

Клиентите, които ни се доверяват на застраховката си

20

+

Застрахователни компании

500

+

надбавки